Home

Het Paramedisch Centrum Simpelveld is in 2011 opgericht door Hub van Loo, Pieter van den Bergh, Roger op het Veld en Angelique van den Bergh-van den Heuvel. Samen met de huisartsen en apotheek zijn zij de initiatiefnemers van het Medisch Centrum Simpelveld.

Het Paramedisch Centrum biedt onderdak aan een groot aantal zorgverleners die nauw met elkaar samenwerken.

Een goede samenwerking zowel binnen het centrum als met de huisartsen, apotheek en zorginstellingen in de regio is essentieel om tot een laagdrempelige en optimale zorg te komen. De korte en snelle lijnen tussen de zorgverleners zorgen uiteindelijk voor goedkope zorg van hoge kwaliteit.