NIEUWS

UPDATE CORONAVIRUS


UPDATE 11 mei 2020

Wat fijn! De deur kan gefaseerd weer open voor noodzakelijke fysiotherapie, osteopathie en acupunctuur, maar safety first!!

Het RIVM, VWS en de beroepsverenigingen paramedische zorg hebben geadviseerd de praktijk voor behandelingen waarbij fysiek contact nodig is, onder bepaalde voorwaarden en richtlijnen, rustig aan op te schalen. Het accent ligt hierbij wel nog steeds op: waar het effectief is de zorg op afstand te leveren.


Wat betekent dit voor u?

  • Indien u reeds onder behandeling was voor het sluiten van de praktijk wordt er contact met u opgenomen. We gaan samen bekijken hoe we het beste de zorg kunnen voorzetten binnen de veiligheidsmaatregelen die we getroffen hebben.
  • Wordt u momenteel op afstand begeleid middels ‘videobellen’ of ‘app’ dan gaan we u benaderen om samen te bekijken of de zorg voortgezet kan worden op de praktijklocatie.
  • Nieuwe patiënten kunnen altijd met ons contact opnemen via mail of telefoon. We zullen dan samen bekijken hoe en waar we u het beste van onze zorg kunnen gaan voorzien binnen de veiligheidsmaatregelen.


Wanneer u een afspraak heeft in de PRAKTIJK, vragen wij u het volgende:

  • Blijf thuis bij de volgende klachten: (neus)verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, hoofdpijn, misselijkheid, reuk- of smaakverlies, moeheid en/ of koorts bij uzelf  of bij uw gezin/ huisgenoten.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst bij het desinfectie apparaat.
  • Houd afstand van anderen (1,5m) en neem de tapemarkeringen in acht.
  • Kom stipt op tijd (en dus niet te vroeg) naar de praktijk voor uw afspraak. Wij spreiden onze afspraken.
  • We vragen ouders of begeleiders buiten of in de auto te wachten, zodat er zo weinig mogelijk mensen in de praktijk zijn.
  • Neem twee grote schone handdoeken mee.
  • Naast de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn, kunnen we ook gebruik maken van alle wenselijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).


Wij hanteren de richtlijnen om te bepalen of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is. Mocht u zelf gebruik willen maken van uw eigen PBM, dan is dat geen probleem.


Voor vragen of informatie: