Reglement Sport en Bewegen
 • De contributie over de maand waarin u lid wordt dient u samen met het inschrijfgeld en de eventuele testkosten contant te voldoen bij inschrijving of per éénmalige incasso.
 • Men sluit een lidmaatschap af voor een maand. Zonder afmelding worden alle lidmaatschappen automatisch verlengd en bestaat er een contributieplicht.
 • Bij voorkeur geschieden betalingen per automatische incasso. Deze wordt rond de eerste van de maand afgeschreven.
 • De automatische incasso kan maximaal één maal per jaar voor een periode van één maand stop gezet worden.
 • Indien de incasso tweemaal achtereen niet mogelijk is, worden er € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien u contant wilt betalen dient u bij de inschrijving naast de eerste maandcontributie en kosten van de inschrijving ook een extra maandcontributie te voldoen. Dit wordt verrekend bij opzegging van uw lidmaatschap. Betaling dient gepast plaats te vinden.
 • Inschrijfkosten zijn eenmalig bij doorlopend lidmaatschap. Indien het abonnement langer stop wordt gezet dan 3 maanden, wordt er opnieuw inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Bij verlies of schade aan de wellness key vervalt de borg.
 • U dient voor de eerste van de maand op te zeggen, het lidmaatschap eindigt aan het einde van de eerste volledige maand na opzegging.
 • Opzegging geschiedt per opzegformulier of middels een mutatieformulier dat u aan de balie kunt invullen. Beide worden alleen behandeld indien ze voorzien zijn van een handtekening.
 • In overleg kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden, dit is alleen mogelijk indien er een startdatum wordt afgesproken. Een tijdelijke stop kan niet met terugwerkende kracht geregeld worden. Tevens geldt voor een tijdelijke stopzettingen van langer dan een maand dat er geen behoud is van een plek in de les. Van de tijdelijke stop mag men één maal per jaar gebruik maken.
 • Een tijdelijke stop om medische redenen dient u te overleggen aan de balie van ons centrum.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

Wijzigingen in reglement, rooster en prijzen zijn voorbehouden. Wij wensen u veel sport- en trainingsplezier.

Reglement d.d. 2012