Aanmelden Sport&Bewegen

Inschrijfformulier Sport & Bewegen


Voordat u onderstaand formulier invult zijn wij verplicht u te wijzen op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Hiertoe hebben wij een verklaring in de vorm van een privacy policy opgesteld. Deze verklaring kunt u HIER inzien en/of downloaden.


Achternaam*
Voornaam*
Geboortedatum
Geslacht
 
 
Straat en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Abonnement*
 
 
 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO


Hierbij machtig ik Sport en Bewegen Simpelveld tot het automatisch incasseren van de contributie voor fit- actief trainen. Er zal maandelijks een bedrag worden geïncasseerd conform het door mij gekozen abonnement.
De verschuldigde contributie zal 1x per maand worden afgeboekt (rond de 1e) van onderstaand IBAN nummer.
De machtiging is doorlopend en blijft van kracht zolang het abonnement geldig is.
Opzeggen van het abonnement dient te geschieden tenminste 1 maand voor aanvang van een nieuwe maand.

IBAN*
ten name van
1e incasso vindt plaats op