Veel gestelde vragen

1. Wat kost een behandeling?

Voor een compleet overzicht klikt u hier voor de tarieven.

2. Worden mijn behandelingen vergoed door mijn zorgverzekering?

Fysiotherapie behandelingen worden vanuit de AANVULLENDE zorgverzekering vergoed, niet door de basisverzekering. Het is dus afhankelijk van uw zorgverzekering of u voor vergoeding van de behandelingen in aanmerking komt. Per zorgverzekeraar verschillen de polisvoorwaarden en kan het bedrag of het aantal behandelingen dat vergoed wordt ook verschillen. Voor een overzicht ga naar www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

U kunt zelf in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nalezen of u voor fysiotherapie verzekerd bent en voor hoeveel. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Dat is vaak gemakkelijker, sneller en duidelijker.
Houdt er rekening mee dat u (of het ziekenhuis of een collega fysiotherapeut) misschien eerder in het lopende jaar al fysiotherapie behandelingen gedeclareerd heeft. De vergoeding geldt namelijk bijna altijd per jaar en niet per ziektegeval! Ook dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u geen aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten, komt u in principe dus niet voor vergoeding in aanmerking. Er is echter een uitzondering op deze regel: indien u voor een zogenaamde chronische indicatie behandeld wordt (dit zijn specifiek door de overheid aangewezen aandoeningen), wordt wel een gedeelte van uw behandelingen vergoed.

Uitgebreide uitleg over chronische indicatie vindt u bij vraag 7.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar zie vraag 3.

3. Ik ben jonger dan 18 jaar. Worden mijn fysiotherapie behandelingen vergoed?

Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering. Maximaal 9 (eventueel 9 extra) behandelingen per jaar komen hiervoor in aanmerking. Zijn meer behandelingen nodig dan worden die vanuit de aanvullende verzekering (indien afgesloten) vergoed. Behandelingen in verband met een chronische indicatie (zie vraag 6) worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering bij kinderen onder de 18 jaar.

4. Valt de fysiotherapeutische zorg onder het eigen risico?

De fysiotherapeutische zorg die vanuit de AANVULLENDE zorgverzekering vergoed wordt, valt NIET onder het verplicht eigen risico.
Indien u een chronische indicatie heeft ( zie vraag 7 ) worden de kosten vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de BASIS verzekering. De vergoeding valt daarmee WEL onder de verplicht eigen risico regeling.

5. Hoe gaat het met de rekening?

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, gaan de rekeningen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Komen uw behandelingen in aanmerking voor vergoeding dan zal de zorgverzekeraar rechtstreeks aan ons betalen en ziet u dus geen rekeningen. Deze betalingen aan ons komen wel op de overzichten te staan die de zorgverzekeraar periodiek naar u toestuurt.
U krijgt zelf de rekening thuisgestuurd indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten. Ook wanneer u niet meer voor verdere vergoeding in aanmerking komt, doordat de zorgverzekering al het maximale vergoed heeft, krijgt u zelf een rekening thuis gestuurd.

6. Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract afgesloten?

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten!

Dit is voor u als klant/patiënt voordeliger. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wordt vaak gesproken over vergoeding van behandelingen bij ‘gecontracteerde fysiotherapeuten’ en ‘niet gecontracteerde’ fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, dan zult u een rekening krijgen. U moet die dan eerst betalen, waarna u die rekening kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Komt u naar onze praktijk, dan worden uw rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd, als u voor vergoeding in aanmerking komt.

7. Wat is een chronische indicatie?

De overheid heeft een lijst samengesteld met zogenaamde chronische indicaties. Het betreft een lijst met aandoeningen waarbij de vergoeding voor fysiotherapie grotendeels vanuit de BASISverzekering geregeld wordt. Er is voor deze vergoeding een verwijzing door een arts of specialist nodig. Op de verwijzing voor de fysiotherapeut vermeldt de arts of specialist uw aandoening. Alleen wanneer deze aandoening voorkomt op de lijst (de zogenaamde ‘lijst Borst’) is er sprake van een chronische indicatie.
Of er op uw verwijzing een chronische indicatie staat vermeld controleren wij uiteraard voor u. Wij zullen dit dan ook op de juiste manier bij uw zorgverzekeraar declareren. U hoeft dit niet zelf in de gaten te houden.

8. Ik heb een verwijzing met een chronische indicatie. Hoe zit het met de vergoeding door mijn zorgverzekeraar?

De vergoeding van behandelingen in verband met een chronische indicatie (zie vraag 7) wordt vanaf de 21e behandeling bij iedereen vanuit de basisverzekering vergoed.
De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Heeft u een aanvullende verzekering maar zit er voor minder dan 20 behandelingen fysiotherapie vergoeding in, dan zult u het deel dat niet meer voor vergoeding in aanmerking komt zelf moeten betalen. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zult u deze eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen.

9. Ik heb een chronische indicatie. Nu krijg ik toch een rekening van mijn zorgverzekeraar voor de fysiotherapeutische behandelingen. Hoe kan dit?

Er kunnen twee redenen zijn waarom u toch behandelingen (gedeeltelijk) zelf moet betalen:

  • Het heeft te maken met de eerste 20 behandelingen. Zie uitleg vraag 7.
  • Het heeft te maken met uw (verplichte) eigen risico. Zie uitgebreide uitleg bij vraag 9: "Ik heb een eigen risico van € 375,00,- (of meer). Heeft dit gevolgen voor de vergoeding van fysiotherapie?".

 

10. Ik heb een eigen risico van € 385,00 ( of meer). Heeft dit gevolgen voor de vergoeding van fysiotherapie?

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt voor kosten vanuit de basisverzekering een verplicht eigen risico. In 2017 is dit verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,-.

Daarnaast kunt u er zelf voor kiezen een hoger eigen risico af te spreken met uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt voor alle kosten die uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, behalve de kosten voor huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Doordat fysiotherapie alleen bij een chronische indicatie (zie voor uitleg vraag 7: "Wat is een chronische indicatie") vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed wordt, valt deze vergoeding daarmee ook in de regeling van het verplichte eigen risico.

In alle andere gevallen heeft het eigen risico geen gevolgen voor uw vergoeding fysiotherapie omdat deze vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geregeld wordt.

11. Ik heb een chronische aandoening. Waarom wordt dit niet vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Er is vaak verwarring tussen een chronische klacht (of aandoening) en een chronische indicatie. Ook al heeft u al heel erg lang klachten, dan wil dit niet zeggen dat u ook een chronische indicatie heeft. En ook als uw aandoening chronisch is, is het niet altijd zo dat deze ook voorkomt op de lijst van de overheid met chronische indicaties.

Alleen wanneer uw aandoening voorkomt op de lijst die door de overheid is samengesteld, spreken we van een chronische indicatie. En alleen dan komen uw behandelingen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Zie ook de vraag 6: "Wat is een chronische indicatie".

12. Heb ik een verwijzing van mijn huisarts of specialist nodig?

Tegenwoordig heeft u geen verwijzing of verwijsbriefje meer nodig voor fysiotherapie. U mag dus ook zelf beslissen of u een afspraak wilt maken bij de fysiotherapeut.

Heeft uw echter klachten die voorkomen op de zogenaamde “Lijst Borst” dan is het anders. De kosten voor fysiotherapie vallen dan namelijk vanaf de 20e behandeling onder de basisverzekering waardoor er een verwijzing van een arts of specialist verplicht is. Alleen de verwijzend arts / specialist bepaald namelijk of u een chronische indicatie heeft en zal dit op de verwijzing schrijven.

13. Wat is het voordeel dat ik geen verwijsbrief nodig heb van mijn huisarts of specialist?

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut heeft voordelen. U komt namelijk ‘direct' bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ook ‘direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft natuurlijk de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal uw huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Dit wordt tijdens de eerste afspraak besproken.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Er wordt dan eerst vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Mocht onverhoopt blijken dat fysiotherapie voor uw specifieke klacht niet zinvol is, kan de therapeut u adviseren wat u eventueel als volgende stap kunt overwegen. Dat kan dan bijvoorbeeld een aanvraag voor röntgenfoto’s of onderzoek door een specialist in het ziekenhuis zijn. Hiervoor kan de therapeut dan contact opnemen met uw arts om de onderzoeksgegevens te bespreken en uw arts een vervolgbeleid voor te stellen.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, kan de therapeut in overleg met u direct aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. Doordat we verschillende, gespecialiseerde therapeuten in dienst hebben kan de therapeut soms voorstellen om de vervolgafspraken bij een collega te maken.

14. Wat moet ik meenemen?

U wordt verzocht uw verzekeringspasje, een geldig legitimatiebewijs en een grote handdoek / badhanddoek mee te nemen.

15. Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening.

Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen meer screening plaats. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

16. Hoe lang duurt een afspraak?

De eerste afspraak zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen. De vervolgafspraken duren over het algemeen een half uur, maar kunnen afhankelijk van uw behandeling ook korter of langer duren.

17. Moet ik gemakkelijke kleren aan?

De eerste afspraak zult u door de therapeut onderzocht worden. Afhankelijk van de locatie van uw klacht, kan het zijn dat de therapeut u vraagt zich gedeeltelijk hiervoor te ontkleden. Hier kunt u mogelijk rekening mee houden.

Bij de vervolgafspraken kan het, afhankelijk van uw behandeling, fijn zijn als u kleding draagt waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen. U kunt dit het beste tijdens uw eerste afspraak met uw therapeut bespreken of dit voor u van toepassing is.

18. Hoe kan ik een afspraak maken, verplaatsen of afzeggen?

U kunt zich aanmelden in de praktijk, per telefoon of via email. Kijk hiervoor bij de contactgegevens.

Wij adviseren u om vooraf de polis met de verzekeringsvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar te raadplegen. Uw verzekeringsgegevens zullen worden besproken om na te gaan welk aantal behandelingen of bedrag door uw zorgverzekeraar vergoed wordt.

Indien u de behandeling zelf wenst te betalen kunt u onze tarieven raadplegen.

Bij aanmelding zal u gevraagd worden of u al eerder in behandeling bent geweest bij ons of een andere praktijk. Indien u een persoonlijke voorkeur heeft voor een van onze fysiotherapeuten dan vernemen wij dat graag. Al onze collega’s hebben ieder hun eigen specialisatie (s) waarvoor ze intensieve studies hebben moeten verrichten. Mocht uit uw klacht blijken dat u beter af bent bij een van hen, dan zal dit met u besproken worden.

Een afspraak verplaatsen of afzeggen kan alleen telefonisch of door persoonlijk contact in de praktijk en niet via e-mail.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt of op maandag vóór 9:00 uur, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

19. Mag ik zelf een fysiotherapeut kiezen?

Bij aanmelding wordt gevraagd of u al eerder in behandeling bent geweest bij ons of een andere praktijk. Indien u een persoonlijke voorkeur heeft voor één van onze fysiotherapeuten dan vernemen wij dat graag. Al onze collega’s hebben ieder hun eigen specialisatie(s), waarvoor ze intensieve studies hebben verricht.

20. Wat is het fysiotherapeutisch consult?

Dit houdt in dat u voor een éénmalig onderzoek wordt verwezen naar een fysiotherapeut. Het kan voorkomen dat de verwijzend arts of specialist twijfelt of fysiotherapie wel of niet kan bijdragen aan uw herstelproces. De fysiotherapeut bevraagt en onderzoekt u en rapporteert zijn bevindingen en advies aan de consult vragende arts. Op grond van de aanvraag voor een consult kan niet worden behandeld. De beslissing over het verdere beleid ligt bij de arts.

Vergoeding

Het consult telt voor de aanspraken van de verzekerde als een behandeling met een apart tarief. Het consult wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Voordelen

Uit onderzoek ( Hendriks E. et.al) is gebleken dat een fysiotherapeutisch consult ervoor kan zorgen dat de patiënten niet onnodig behandeld gaan worden en dat de patiënten niet onnodig doorgestuurd worden naar specialisten in het ziekenhuis. In het Paramedisch Centrum Simpelveld hebben wij de mogelijkheid om de patiënt vanuit meerdere specialisaties en disciplines te bekijken. Vaak is een combinatiebehandeling effectiever dan behandeling vanuit één specialisatie. Zo kan het zijn dat de patiënt door 2 therapeuten onderzocht en/of behandeld wordt waardoor een optimaal behandelrendement behaald wordt en daardoor ook kosten efficiënter is.