Ergotherapie

De kracht van Ergotherapie Bram Coenen zit vooral in het analyseren wat de oorzaken zijn die u uw dagelijks functioneren beperken. De leefomgeving, dit kan de thuissituatie, werk of school zijn, wordt hierin altijd meegenomen. Tijdens het behandelproces wordt zo nodig intensief samengewerkt met andere disciplines, zoals fysiotherapie, logopedie, huisarts, specialist of thuiszorg.

Ergotherapie is een paramedisch beroep waarbij het doel is om mensen (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Ergotherapie richt zich vooral op praktische vaardigheden. Wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, voor u plotseling of geleidelijk lastig zijn. Of veel inspanningen kosten. Zoals bij het aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk)werk of hobby's. Allemaal handelingen die eigenlijk heel "normaal" zijn of zouden moeten zijn. De ergotherapeut streeft naar zelfstandigheid en veiligheid.

Daarnaast kan de ergotherapeut u adviseren en helpen bij het doen van aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen bij gemeente of zorgverzekering. Tevens richt de ergotherapeut zich op het verbeteren van de handfunctie. De ergotherapeut onderzoekt de klacht en stelt samen met de cliënt , en zo nodig multidisciplinair, een behandelplan op. Hierna start de cliënt met de behandeling waarbij uiteindelijk gestreefd wordt naar zelfstandigheid in het dagelijks functioneren.

 

Zorgverlener

Bram-Coenen

Dhr. Bram Coenen

 

 

M: 06 27 84 35 57
E: info@ergobramcoenen.nl 
W: www.ergobramcoenen.nl 

Openingstijden
Op aanvraag