Huisreglement

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wat vragen wij u?

 • Lees de behandelovereenkomst goed door. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan de zorgverlener.
 • Neem uw ID, rijbewijs of paspoort mee ter identificatie.
 • Neem uw afsprakenkaartje iedere behandeling mee.
 • Behandeling buiten de openingstijden is mogelijk op verzoek.
 • Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde zorgverlener gelieve dit kenbaar te maken.
 • Hygiëne stellen wij op prijs.
  • Wilt u meenemen: 2 handdoeken.
  • Indien u gebruik maakt van de oefenzaal gelieve schone (sport) schoenen en aangepaste (sport-)kleding mee te nemen.
 • Lees uw verzekeringspolis na wat betreft de vergoedingen. Onduidelijkheden kunt u bespreken met uw zorgverlener of administratief medewerkster.
 • Het eventueel overschrijden van de vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Indien uw behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding uit uw ziektekostenverzekering hanteren wij eigen tarieven. De tarievenlijst vindt u in de wachtkamer of op de website.
 • Gelieve 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig zijn.
 • Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de zorgverlener moet wachten.
 • Heeft de behandelend zorgverlener u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan vragen wij u zich aan de balie te melden.
 • Geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klachten.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Neem pas na overleg met uw behandelend zorgverlener contact op met uw (verwijzend) arts. Wij kunnen er voor zorg dragen dat uw (verwijzend) arts de nodige relevante informatie van te voren van ons krijgt.
 • Wij leiden studenten van Zuyd Hogeschool op tot algemeen fysiotherapeut. Zij staan onder supervisie van een fysiotherapeut/ stagebegeleider en een docentbegeleider.
  Indien u niet behandeld wilt worden door een stagiair(e) dan gelieve dit kenbaar te maken.
 • In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV- er of externe hulpdiensten.
 • Binnen geldt een rookverbod. 
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Wat kunt U verwachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en in de regel uit een lichamelijk onderzoek waarbij uw klacht geïnventariseerd wordt. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw zorgverlener dit wenselijk acht, kan hij/ zij, na overleg met u en na toestemming van u, besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen.
 • Tijdens afwezigheid van uw zorgverlener zult u, na overleg, door een collega uit onze praktijk behandeld worden.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de
  adviezen, leefregels en/of oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor feedback waarbij het uitgangspunt is om een zo optimaal mogelijke behandeling te kunnen leveren.
 • Zonder uw schriftelijke toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw (verwijzend) arts geven.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.


Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Paramedisch Centrum Simpelveld.
 • De betalingsvoorwaarden gelden voor fysiotherapie, osteopathie en acupunctuur.
 • Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt of op maandag vóór 9:00 uur, kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 
 • Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Paramedisch Centrum Simpelveld vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. 
 • De betalingsvoorwaarden, het privacy- en klachten- reglement kunt u bij de balie opvragen of lezen op onze website. 
 • Wij gaan ervan uit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke werkwijze en hopen op een goede samenwerking.

 

Bereikbaarheid

Het Paramedisch Centrum Simpelveld is gesitueerd op de eerste verdieping. 
U kunt de praktijk uitstekend bereiken via de lift of trap. Voor de mindervalide staat in de centrale hal een rolstoel ter beschikking.


Parkeren

Het middenterrein is een blauwe zone. Hier kunt u parkeren voor de maximale duur van 1 uur.
Voor de mindervalide zijn dicht bij de hoofdingang twee parkeerplaatsen gereserveerd.
Naast het klooster ligt een parkeerterrein met 80 vakken, waar u onbeperkt en gratis kunt parkeren.


Openingstijden

maandag t/m vrijdag 7:30 – 20:00 uur
Zaterdag 8:00 – 12:00 uur


Download dit huisreglement.