Reglement Sport en Bewegen
  • Het intakegesprek, de FysioFit-scan, de borg voor de wellness key en de contributie over de eerste maand worden gefactureerd.
  • Daarna verloopt de contributie via automatische incasso. Deze wordt in de eerste week van de maand afgeschreven.
  • Men sluit een lidmaatschap af voor een maand. Zonder afmelding worden alle lidmaatschappen automatisch verlengd en bestaat er een contributieplicht.
  • Bij verlies of schade aan de wellness key vervalt de borg.
  • U dient voor de eerste van de maand op te zeggen, het lidmaatschap eindigt aan het einde van de eerste volledige maand na opzegging.
  • Opzegging geschiedt per opzegformulier. Deze staat op de website en is verkrijgbaar aan de balie.
  • Alleen met medische reden kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden. Dit is alleen mogelijk indien er een startdatum wordt afgesproken. Een tijdelijke stop kan niet met terugwerkende kracht geregeld worden. Tevens geldt voor een tijdelijke stopzettingen van langer dan een maand dat er geen behoud is van een plek in de les. 
  • Een tijdelijke stop om medische redenen dient u te overleggen aan de balie van ons centrum.
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

Wijzigingen in reglement, rooster en prijzen zijn voorbehouden. Wij wensen u veel sport- en trainingsplezier.

Reglement d.d. 2012