Vergoeding

Vergoeding Fysiotherapie


Fysiotherapie (en zijn specialisaties) is één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van zorgverzekeringen. In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende verzekering niet verplicht. De mate van vergoeding is sterk afhankelijk van de gekozen verzekering en kan variëren van enkele behandelingen tot het gehele behandeltraject. Het is dus aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Uw zorgverzekeraar informeert u telefonisch of via de website over de vergoeding.


De basisverzekering vergoedt fysiotherapie alleen voor patiënten die een aandoening hebben die op de chronische lijst voorkomt, opgesteld door het ministerie van VWS. Vanaf 1 januari 2012 geldt dat de eerste 20 behandelingen voor rekening zijn van de patiënt.
Een aanvullende verzekering dekt deze kosten geheel of gedeeltelijk. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten vergoed uit de basisverzekering. Overleg met uw fysiotherapeut of u in aanmerking komt.


De basisverzekering vergoedt fysiotherapie voor jongeren tot 18 jaar (de eerste 9 behandelingen).


Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wij hanteren de volgende tarieven.

Vergoeding Osteopathie


Osteopathie valt bij uw zorgverzekeraar onder alternatieve geneeswijzen en kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van welke polis u heeft. Onze tarieven staan vermeld op deze website en zijn te lezen in de wachtkamer. Tip! voorkom vervelende verrassingen en vraag vooraf wat een behandeling kost. Zo weet u precies hoeveel u moet betalen.

Vergoeding Acupunctuur


Veel zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen vanuit de aanvullende verzekering. In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende verzekering niet verplicht. De mate van vergoeding is afhankelijk van de gekozen verzekering en kan variëren van enkele behandelingen tot het gehele behandeltraject. Het is dus aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat de vergoeding bedraagt. Ook op de website van uw zorgverzekeraar vindt u informatie.


Indien u geen aanvullende verzekering hebt, is het toch mogelijk behandeld te worden. Wij hanteren dan de volgende tarieven.