Algemene info

In deze sectie treft u informatie aan over de klachtenregeling, het huisreglement en het privacyreglement, of en wanneer u een verwijzing nodig heeft, de tarieven van de diverse disciplines, de vergoedingen door zorgverzekeraar en dergelijke.

Heeft u een klacht over de behandeling van uw therapeut?
Bent u niet tevreden over de manier waarop men met u omgaat?
Maak het kenbaar. Voor uzelf, voor anderen en voor de kwaliteit van onze dienstverlening.


Hoe kunt u hiermee omgaan?

Wij stellen het op prijs als u eerst in gesprek gaat met uw behandelaar.
Vindt u het moeilijk om het probleem aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt.
Voor advies of bijstand over de aanpak kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.


Mocht een gesprek met uw behandelaar geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij één van de praktijkhouders.

Voor informatie over een specifiek vakgebied kunt u van de menu's gebruik maken.