Klachten Osteopathie

Heeft u een klacht over de behandeling van uw osteopaat?
Bent u niet tevreden over de manier waarop uw osteopaat met u omgaat?
Maak het kenbaar. Voor uzelf, voor anderen en voor de kwaliteit van de osteopathie.


Hoe kunt u hiermee omgaan?

Wij stellen het op prijs als u eerst in gesprek gaat met uw osteopaat. Vindt u het moeilijk om het probleem aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.


Mocht een gesprek met uw osteopaat geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij één van de praktijkhouders.

 

Klacht- en tuchtrecht binnen de osteopathie.
Wanneer bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met het NRO.


Secretariaat N.R.O.
Gezelweg 17
3892 XE  Zeewolde

Informatie vindt u ook op de website www.osteopathie-nro.nl.