Klachten acupunctuur

Heeft u een klacht over de behandeling van uw acupuncturist? Bent u niet tevreden over de manier waarop uw acupuncturist met u omgaat? Maak het kenbaar. Voor uzelf, voor anderen en voor de kwaliteit van de acupunctuur.

 

Hoe kunt u hiermee omgaan?
Wij stellen het op prijs als u eerst in gesprek gaat met uw acupuncturist. Vindt u het moeilijk om het probleem aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt.
Voor advies of bijstand over de aanpak kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.

 

Mocht een gesprek met uw acupuncturist geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij één van de praktijkhouders.

 

Wanneer bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVA.
Men zal u informeren over de stappen die u kunt zetten. Klachten worden op objectieve wijze behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen.