Klachten Fysiotherapie

Heeft u een klacht over de behandeling door uw fysiotherapeut? Bent u niet tevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Maak het kenbaar. Voor uzelf, voor anderen en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

Hoe kunt u hiermee omgaan?
Wij stellen het op prijs als u eerst in gesprek gaat met uw fysiotherapeut. Vindt u het moeilijk om het probleem aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. 

Mocht een gesprek met uw fysiotherapeut geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij één van de praktijkhouders.

 

Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF
Wanneer bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF waarbij het Paramedisch Centrum Simpelveld is aangesloten.
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die klachten beoordeelt tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hen werken. Via de klachtencommissie kan een externe bemiddelaar worden ingeschakeld.

 

Adres informatie
Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE  Amersfoort
T: 033- 4672929
W: www.kngf.nl