Directe toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

 

Screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. Uw klacht wordt geïnventariseerd en men stelt een aantal vragen die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek.


Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in een deel van het vakgebied (manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie enz.)

  2. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut meteen of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u)

  3. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren (tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst).