Algemene voorwaarden

Huisregels

 • Training uitsluitend met zaalschoeisel, het is niet toegestaan de zaal met straatschoeisel te betreden.
 • Het gebruik van sportkleding is verplicht
 • In verband met hygiëne is het alleen toegestaan te trainen met een handdoek.
 • Alleen afsluitbare drinkflessen/ bidons zijn toegestaan
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte
 • Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan

Openingstijden

 • Volgens rooster
 • Het centrum is gesloten tijdens officiële feestdagen.
 • Wijzigingen van openingstijden zullen ruim op tijd gemeld worden

Conditietesten/intake

 • Ieder nieuw lid is verplicht een intake en diverse testen te laten afnemen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij de balie of bij de betreffende fysiotherapeut..

Aansprakelijkheid

 • Paramedisch centrum Simpelveld is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van het lid of voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in het centrum eventueel overkomen.
 • Paramedisch Centrum Simpelveld is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of ander letsel dat opgelopen is tijdens gebruik van de fitness apparatuur in de uren zonder toezicht van de fysiotherapeut. Het sporten gebeurt tijdens de uren zonder toezicht op eigen risico.

Schade

 • Schade, toegebracht door een lid, aan de inventaris c.q. het gebouw is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

Lidmaatschappen

 • Lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 • Lidmaatschappen zijn inclusief vakanties en feestdagen.

Afmelden

 • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen dezelfde maand.
 • Gemiste lessen door deelnemers aan het Regionale Afslankonderzoek kunnen niet worden ingehaald.
 • Afmelding dient 24 uur voor de geplande les plaats te hebben gevonden.


 • De contributie over de maand waarin u lid wordt dient u samen met het inschrijfgeld en de eventuele testkosten contant te voldoen bij inschrijving of per éénmalige incasso.
 • Men sluit een lidmaatschap af voor een maand. Zonder afmelding worden alle lidmaatschappen automatisch verlengd en bestaat er een contributieplicht.
 • Bij voorkeur geschieden betalingen per automatische incasso. Deze wordt rond de eerste van de maand afgeschreven.
 • De automatische incasso kan maximaal één maal per jaar voor een periode van één maand stop gezet worden.
 • Indien de incasso tweemaal achtereen niet mogelijk is, worden er € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien u contant wilt betalen dient u bij de inschrijving naast de eerste maandcontributie en kosten van de inschrijving ook een extra maandcontributie te voldoen. Dit wordt verrekend bij opzegging van uw lidmaatschap. Betaling dient gepast plaats te vinden.
 • Inschrijfkosten zijn eenmalig bij doorlopend lidmaatschap. Indien het abonnement langer stop wordt gezet dan 3 maanden, wordt er opnieuw inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Bij verlies of schade aan de wellness key vervalt de borg.
 • U dient voor de eerste van de maand op te zeggen, het lidmaatschap eindigt aan het einde van de eerste volledige maand na opzegging.
 • Opzegging geschiedt per opzegformulier of middels een mutatieformulier dat u aan de balie kunt invullen. Beide worden alleen behandeld indien ze voorzien zijn van een handtekening.
 • In overleg kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden, dit is alleen mogelijk indien er een startdatum wordt afgesproken. Een tijdelijke stop kan niet met terugwerkende kracht geregeld worden. Tevens geldt voor een tijdelijke stopzettingen van langer dan een maand dat er geen behoud is van een plek in de les. Van de tijdelijke stop mag men één maal per jaar gebruik maken.
 • Een tijdelijke stop om medische redenen dient u te overleggen aan de balie van ons centrum.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

Wijzigingen in reglement, rooster en prijzen zijn voorbehouden. Wij wensen u veel sport- en trainingsplezier.

Reglement d.d. 2012