ClaudicatioNet

Uit onderzoek blijkt dat gesuperviseerde looptherapie (waar mogelijk in combinatie met beïnvloeding van leefstijlfactoren) bij patiënten met Claudicatio Intermittens (CI) effectief is. In de volksmond wordt deze aandoening van de slagaderen in de benen ook wel "etalagebenen" genoemd. Het is belangrijk dat de looptherapie gegeven wordt door een fysiotherapeut die daarvoor geschoold is. ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Binnen het Paramedisch Centrum Simpelveld is fysiotherapeut Pieter van den Bergh lid van ClaudicatioNet.

 

Vergoeding looptherapie bij etalagebenen

De vergoeding geldt als u naar een zorgverlener gaat die aangesloten is bij ClaudicatioNet. U krijgt maximaal 37 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt per 12 maanden. Hebt u daarna nog fysiotherapie nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Overige informatie kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Lees ook uw zorgpolis door.


Informatie

Uitgebreide informatie vindt u op de site www.etalagebenen.nl