SchouderNet OZL

Het Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die vanuit hun persoonlijke interesse een specialisatie hebben opgebouwd op het gebied van schouderdiagnostiek  en -revalidatie. Het Schoudernetwerk heeft zich aangesloten bij het Schoudernetwerk Nederland waarbij tevens andere regionale schoudernetwerken zijn aangesloten.


Wat is het doel van het Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg?

Het belangrijkste doel is om de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren en transparant te maken. Door de veranderingen van operatietechnieken en de toename van schouderklachten is er meer behoefte aan gespecialiseerde schouderfysiotherapeuten. Daarnaast streeft de vereniging naar een optimale samenwerking met de orthopeden en huisartsen uit de regio Zuid-Limburg.

Informatie vindt u op www.schoudernetozl.nl of neem contact op met Pieter van den Bergh.