Valpreventie

Wat is valpreventie?

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. De gevolgen zijn groot voor het slachtoffer en de maatschappij. Door een juiste aanpak binnen de eerstelijns zorg wordt het valrisico effectief verlaagd.

Om dit te bereiken hebben de huisartspraktijken van Simpelveld en Bocholtz  een valpreventieteam opgericht waarin de huisarts, een verpleegkundig specialist, de praktijkondersteuning (POH) ouderenzorg, fysio- en ergotherapeuten nauw met elkaar samenwerken. Samen met de cliënt worden de risicofactoren in kaart gebracht. Denk aan bv. verkeerd medicatiegebruik, slechte conditie of verzwakking door ziekten, slaapproblematiek of eenzaamheid. In huis kunnen bv matjes, drempels of gladde tegels voor gevaar zorgen.

Voor informatie kunt u terecht bij fysiotherapeute mevr. Angelique van den Bergh, dhr. Remco Palmen of ergotherapeut Bram Coenen.